Milieuvriendelijk

Houtsnippers zijn niet alleen een financieel aantrekkelijke maar ook een milieuvriendelijke product voor veel toepassingen. Onze houtsnippers zijn geproduceerd van vers gesnoeide bomen en struiken en daardoor vrij van verontreinigingen. Bij verbranding in biomassacentrales of speciale houtverwarmingsketels zijn houtsnippers CO2 neutraal. Als bodembedekker worden houtsnippers na enkele jaren geleidelijk omgezet in vruchtbare humus.

Houtsnippers, milieuvriendelijk
Houtsnippers vinden tal van nuttige en milieuvriendelijke toepassingen. Kemp verkoopt houtsnippers voor vrijwel elke toepassing.

Houtsnippers, altijd bij de hand
De transportkosten van houtsnippers zijn meestal beperkt omdat veel hout, bij wijze van spreken, om de hoek wordt gekapt en versnipperd. Houtsnippers zijn daardoor lokaal ook altijd beschikbaar; afkomstig van snoeihout van bomen en struiken langs wegen, plantsoenen, parken, landerijen en bossen. Of van speciaal daarvoor aangeplante essenhakhoutvelden. Dure milieubelastende transporten vanuit verre bestemmingen, zoals bij olie en gas, zijn voor houtsnippers niet nodig.

Een greep uit de milieuvriendelijke en kostenbesparende toepassingen vindt u hieronder:

Brandstof voor houtvergassingsinstallaties
Voor grotere gebouwen zoals landhuizen, grote woningen, congrescentra, sportcentra en recreatieterreinen is het aantrekkelijk om voor verwarming en warmwater voor een houtvergassingsinstallatie met houtsnippers als brandstof te kiezen. Met de huidige aardgasprijzen is de investering van een milieuvriendelijke houtvergassingsinstallatie binnen 4-5 jaar terugverdiend.

Houtsnippers als bodem voor vrijloopstallen
Door de vloer van een vrijloopstal te voorzien van een laag houtsnippers verbeterd het welzijn van de koeien. De geleidelijke compostering van de houtsnippers in combinatie met de grond, mest en urine zorgt uiteindelijk voor een bruikbare meststof met veel organisch materiaal.

Brandstof voor groene stadsverwarming
Een Duits-Scandinavisch onderzoek heeft aangetoond dat in de Europese Unie tot wel 100 miljard Euro bespaart kan worden door houtsnippers voor stadsverwarming toe te passen. Tevens zouden daarmee tonnen CO2 minder uitgestoten worden. Verwarming in een biomassacentrale is milieuvriendelijker dan de verbranding van aardgas. Bij grote biomassacentrales is de hoeveelheid as minimaal. Ook roetdeeltjes worden verbrand en via een speciale beluchting ook verbrand en omgezet in bruikbare energie. Resterend fijnstof wordt in speciale filters opgevangen. Wat de schoorsteen van de biomassacentrale verlaat is vrijwel pure waterdamp. Een biomassacentrale met een vermogen van 4,5 Megawatt zorgt met houtsnippers als brandstof jaarlijks voor een CO2 reductie van 7.000 ton en een besparing van 3 miljoen m3 aardgas. Aardgas waarvan de kosten elk jaar harder stijgen dan die voor hout.

Fijne houtsnippers als afdekking voor kweekcontainers
Door de grond in kweekcontainers met jonge plantjes met een laagje fijne houtsnippers af te dekken wordt de groei van onkruid voorkomen. Het handmatig of met chemische middelen verwijderen van onkruid is hierdoor overbodig.

Bodembedekkers voor volkstuinen
Een laagje houtsnippers in planten- en bloembedden houden de grond vrij van onkruid. Ook paden kunnen bedekt worden met houtsnippers. Een milieuvriendelijk, natuurlijk product dat geleidelijk wordt omgezet in vruchtbare humus.

Teeltbodem voor paddestoelen
Paddestoelen hebben een voorkeur voor hout als voedingsbodem. Voor zo’n 26 paddestoelsoorten blijken houtsnippers een ideale voedingsbodem te zijn.